Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samverkan

Utan fungerande samarbeten med organisationer och individer utanför universitetsvärlden kommer vi inte så långt.

Cykelbanor och gångbanor. Foto.

Nätverk

Utåtriktad verksamhet

Vi samverkar med hälso- och sjukvården, inte minst på Skånes Universitetssjukhus och inom Region Skåne. Vi tror också att samverkan med alumner samt patient- och anhörigföreningar kommer att leda till att vi fokuserar på rätt frågeställningar. Medicinsk humaniora erbjuder nya perspektiv och nya möjligheter att lösa utmaningar inom hälso- och sjukvården. 

Ett exempel på samverkansprojekt är ”Några ord på vägen: hälsofrämjande poesi i hälso- och sjukvården”. Dikter författade av patienter, närstående och vårdpersonal vid Sjukhuskyrkans skrivargrupp mellan åren 2014 och 2020 ställs ut under hösten 2023. 

Om samverkansprojektet "Några ord på vägen" 
Läs dikterna från samverkansprojektet "Några ord på vägen"

Tematiskt samverkansinitiativ: Existensiell resiliens

Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora är en del av ett av Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ. Flera forskare från fyra fakulteter och fjorton externa parter samlas under temat Existentiell Resiliens, estetik och mellanmänsklighet.

Det tematiska samverkansinitiativet: Existentiell resiliens – kontemplation, estetik och medkänsla (ERiCi) på Lunds universitets webbplats

Om tematiska samverkansinitiativ vid Lunds universitet på universitetets webbplats

Hedersdoktor 2023

Vårt samarbete med Columbia University, USA, vill vi uppmärksamma särskilt: Professor Rita Charon utsågs i november 2022 till Hedersdoktor vid Medicinska fakulteten och promoverades i maj 2023.

Medicinska fakultetens webbplats om hedersdoktorer 2023

Intervju med Rita Charon i samband med Philip Sandblom Prize Lecture i oktober 2022

Bloggpost om promotionsveckan 2023 i vår blogg (på engelska)

Nätverk

Vi är inte ensamma om att starta upp centrum för medicinsk humaniora i Sverige. Under 2020 kom centra till även vid Linköpings och Uppsala universitet, och i det svenska nätverket för medicinsk humaniora ingår just nu forskare från 11 universitet och högskolor. Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora stod värd för 2023 års nätverksmöte, 20–21 april i Lund.

Webbplatsen för svenskt nätverk för medicinsk humaniora

Det Nordiska nätverket för narrativ medicin koordineras just nu av Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora. I oktober 2022 anordnades nätverksmötet i Lund på temat Ranges of Proximity: Approaching Narratives in Medicine. Nordiska nätverket för narrativ medicin koordineras av Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora och har därför en egen ingång här på vår webbplats.

Webbsidor om Nordiska nätverket för narrativ medicin

Bridging the Baltic är ett nätverk som knyter samman forskare inom medicinens historia från en rad länder kring Östersjön. Nätverket arrangerar symposier och har publicerat bland annat en antologi. Ett symposium på temat Digital Health ägde rum i Lund våren 2023.

Webbplatsen för Bridging the Baltic: Medicine in the Baltic Sea Region

Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora samarbetar med Forskningsnoden Medicinsk humaniora vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. En konkret konsekvens av det nära samarbetet är det tematiska samverkansinitiativet Existentiell Resiliens, estetik och mellanmänsklighet.

Forskningsnoden Medicinsk Humaniora beskrivs på Institutionen för kulturvetenskapers webbplats

Utåtriktad verksamhet

Ett sätt att väcka intresse för medicinsk humaniora hos organisationer och personer vi vill samverka med är att anordna olika utåtriktade evenemang. De är av olika slag, anpassade för olika målgrupper. Vi har också valt att lägga våra tidigare evenemang i ett ”öppet arkiv”.

Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora: kalendarium

Våra tidigare evenemang

På bloggen berättar vi om verksamheten vid centrumet på vardaglig basis.

Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora Blogg