Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning

Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora har flera pågående utbildningsuppdrag vid Lunds universitet och arbetar med att utveckla nya kurser på grund- och avancerad nivå. Vi utvecklar också utbildningsmoment för yrkesverksamma i hälso- och sjukvården.

Utbildningsinsatser för professionsutbildningar

Alumner

Kompetensutveckling för hälso- och sjukvården

Medicinsk humaniora på läkarprogrammet

Medicinsk humaniora ingår sedan 2008 som en valbar kurs på läkarprogrammet vid Lunds universitet och som kursmoment och seminarier på terminerna 4, 6, 8 och 9. Läkarstudenterna har också möjlighet att skriva uppsatser och examensarbeten inom medicinsk humaniora på termin 5 respektive 10.

Kursbeskrivning för den valbara kursen Medicin som humaniora

Medicinsk humaniora i uppsatser och examensarbeten

Den valbara kursen har under årens lopp fått mycket positiva kursvärderingar från studenterna. Du kan läsa vad de säger om kursen på vår blogg.

Studenternas utsagor på Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humanioras blogg

Information om läkarprogrammet vid Lunds universitet

Utbildningsinsatser för professionsutbildningar

Vid Lunds universitet finns en mängd professionsutbildningar med anknytning till medicin, hälsa och omvårdnad. Vi vill  bidra till att professionsutbildningarna får upp ögonen för de nya möjligheterna  som medicinsk humaniora erbjuder. Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora anordnar uppskattade ”Afternoon Tea”-sammankomster för alla som arbetar med professionsutbildning inom människovårdande yrken, och som är intresserade av att använda medicinsk humaniora i undervisningen. Vill du komma med på inbjudningslistan? Mejla Asa [dot] Thormahlen [at] med [dot] lu [dot] se (Asa[dot]Thormahlen[at]med[dot]lu[dot]se)

Medicinsk humaniora på Psykologprogrammet

Kursmoment med utgångspunkt i litteraturvetenskap ingår sedan flera år på Psykologprogrammet vid Lunds universitet. Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora har också utvecklat en kursmodul i samtalsanalys för Psykologprogrammets termin 1, som genomfördes för första gången våren 2023. Anna W Gustafsson, ansvarig för kursmomentet och medarbetare vid Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora berättar om kursmomentets innehåll, syfte och upplägg i vår blogg. 

Blogginlägg om nytt kursmoment med fokus på språkets centrala roll för det mellanmänskliga mötet

Information om psykologprogrammet vid Lunds universitet

Medicinsk humaniora på Arbetsterapeutprogrammet

Ett annat pilotprojekt har lett till ett pågående samarbete med lärare inom arbetsterapeutprogrammet. Här har vi bland annat använt film i undervisningen i syfte att fördjupa studenternas perspektiv på hälsa. 
" Arbetsterapi handlar om att skapa förutsättningar för personer att vara aktiva och delaktiga i samhället. För oss arbetsterapeuter är hälsa något mer än bara frånvaro av sjukdom vilket vi diskuterar mycket kring med våra studenter..." skriver Marianne Kylberg, som undervisar på arbetsterapeutprogrammet.

Mer om pilotprojektet inom arbetsterapeutprogrammet i vår blogg

Andra kurser med anknytning till medicinsk humaniora som våra medarbetare är involverade i:

Alumner

Vi är nyfikna på hur den valbara kursen "Medicin som humaniora" på Läkarprogrammet påverkat alumner, alltså nu praktiserande läkare. Därför försöker vi hitta våra tidigare studenter och fråga dem. 

Information om vårt arbete med tidigare studenter

Kompetensutveckling för hälso- och sjukvården

Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora erbjuder nya perspektiv och pedagogiska verktyg som kan vara av avgörande betydelse för kompetensutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Vi har en unik möjlighet att bidra till hög kvalitet i fortbildningsinsatser för yrkesverksamma, dels genom att vi har relevant forskning bokstavligen i vår hand, dels genom att flera av våra medarbetare själva arbetar i eller mycket nära vården.

Information om våra kompetensutvecklingsinsatser för hälso- och sjukvården

Kontakt

Åsa Thormählen
Koordinator
asa [dot] thormahlen [at] med [dot] lu [dot] se