Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad är Medicinsk humaniora?

Medicinsk humaniora (Medical Humanities) har en lång tradition internationellt, framför allt i de anglosaxiska länderna.

Begreppet medicinsk humaniora används för att beteckna tvärvetenskapliga ansatser där koncept och metodologi från olika kunskapsfält möts, och där humaniora, samhällsvetenskaper och konstarter kan spela en viktig roll för de medicinska och hälsovetenskapliga kunskapsfälten.

I boken Medical Humanities. An Introduction av Thomas Cole, Nathan Carlin och Ronald Carson (fritt översatt) beskrivs områdets ambitioner: 

Medicinsk humaniora är ett forsknings- och undervisningsfält som utforskar kontexter, upplevelser, erfarenheter samt kritiska och begreppsliga frågor i medicinen och hälsovården, samtidigt som den stärker studenters professionella identitetsformation.

Medicinsk humaniora vid Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora

Vi strävar efter att arbeta interdisciplinärt mellan fakulteter och ämnen. Begrepp och metoder används utifrån forskningsfrågorna, utbildningsåtagande eller samverkan. Vi försöker dra största möjliga nytta av den ämnesmässiga bredden vid Lunds universitet.

Vår tyngdpunkt ligger på det mellanmänskliga mötet mellan vårdad och vårdande. Följaktligen har vi valt "empati och medkänsla" som vårt första tema. Temat utgör en konceptuell ram för tankar, aktiviteter och handlingar som förklarar, förstår och förbättrar detta mellanmänskliga möte. 

Kontakt

Åsa Thormählen
Koordinator
asa [dot] thormahlen [at] med [dot] lu [dot] se