Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Våra fundament

Vad krävs för att kunna skapa ett kunskapscentrum? I vårt fall var flera fundament helt avgörande.

Gula_strålar. Foto.

Professorn. Idén. Kursen.

Det är inte bara vid Lunds universitet som vi ser värdet i att låta medicin och humaniora mötas. Runt om i världen har medical humanities, health humanities, critical medical humanities och narrative medicine etablerats som väsentliga områden inom både utbildning och forskning.

Även i Lund har det funnits tidigare initiativ, men det är svårt att överskatta Anders Palms, seniorprofessor i litteraturvetenskap, insatser. Han såg potentialen i att föra in humaniora – med särskilt fokus på konstarterna – i läkarutbildningen genom en valbar kurs som gav studenterna möjlighet att reflektera kring patientmötet och patientens perspektiv, berättande och förståelse, läkarens yrkesroll och medicinens kunskapssyn. Med hjälp av programledningen kunde han 2008 påbörja ett långsiktigt och systematiskt arbete för att utveckla dessa perspektiv.

Kursen har fortsatt att ges sedan dess, och den har också successivt kompletterats med fler utbildningsmoment på utbildningen och möjligheten för studenterna att skriva examensarbeten i ämnet.

Kursbeskrivning för den valbara kursen: Medicin som humaniora

Konstvetaren. Vidsyntheten. Donationerna.

En som följt Anders Palms arbete med att få medicinsk humaniora på kurskartan är konstvetaren, hedersdoktorn och mecenaten Birgit Rausing. Hon såg 2017 till att medicinsk humaniora fick ett rejält startkapital för att kunna fortsätta med den värdefulla och populära verksamheten på läkarprogrammet.

Hösten 2020 donerades hela 76 miljoner kronor från Birgit Rausings stiftelse för medicinsk humaniora till Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Syftet var att bilda ett nytt kunskapscentrum med uppgift att utveckla och profilera medicinsk humaniora inom utbildning, forskning och samverkan, inom och utanför Lunds universitet,

Nu mer än tidigare har många insett hur viktigt det är att förstå sambandet mellan humaniora och medicinsk vetenskap och praktik och därmed kunna synliggöra dess samhällsnytta.

I en intervju har Birgit Rausing beskrivit sina tankar:
– Inspirerad av den verksamhet som har initierats och utvecklats av litteraturprofessor Anders Palm har jag länge närt en önskan om att framhäva humanioras betydelse inom vården. Nu mer än tidigare har många insett hur viktigt det är att förstå sambandet mellan humaniora och medicinsk vetenskap och praktik och därmed kunna synliggöra dess samhällsnytta. Genom bildandet av en stiftelse med syfte att stödja detta kunskapscentrum önskar jag att vi kan visa på den roll humaniora har att spela för att man ska se hela människan i mötet och bemötandet i vården.

Lunds universitet. Villigheten. Organisationen.

Vi har en grundidé, en vidsynt och generös donation – men också ett engagerat universitet. Ett universitet som ser möjligheter till mervärden genom att olika ämnesområden möts. Såväl styrelsens, centrumledningens och personalstyrkans sammansättning återspeglar Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humanioras ämnesbredd.

Centrumet är organisatoriskt placerat vid Medicinska fakulteten, som givit centrumet tillgång till ytterligare resurser över lång tid.

Organisatorisk tillhörighet

Institutionen för experimentell medicin, Medicinska fakulteten

Kontakt

Åsa Thormählen
Koordinator
asa [dot] thormahlen [at] med [dot] lu [dot] se