Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nordiska nätverket för narrativ medicin

Nordiska Nätverket för Narrativ Medicin är ett forum för utbyte och interaktion i forskning, undervisning och praxis inom litteratur, filosofi och medicin.Berättelser inom medicin väcker filosofiska frågor som berör fantasi, empati, uppmärksamhet, reflektion, etik, sanning etc.

Nordiska Nätverket för Narrativ Medicin riktar in sig på fyra med varandra ömsesidigt relaterade synsätt, som lyfter fram hur litteratur och filosofi kan bidra till medicin.

  1. Litterära berättelser kan genom sitt innehåll ge en inblick i den individuella upplevelsen av sjukdom. Därmed finns en potential för läkare att nå förståelse och empati med patienterna.
  2. Samläsning (”shared reading”) av litterära texter samt kreativt skrivande kan ge kommunikativ kompetens i olika vårdsammanhang: Mellan läkare och patient, mellan läkare och annan vårdpersonal eller mellan yrkesverksamma i vården och anhöriga.
  3. Fiktiva och icke-fiktiva berättelser kan stimulera en filosofisk reflektion över etiska och sociala dilemman som deltagarna i medicinska situationer ställs inför.
  4. Tolkningar av litteratur, och den filosofiska diskussionen om vad tolkning är, kan kasta ljus över förhållandet mellan framväxten av medicinsk kunskap och andra kunskapsformer inom humaniora.

Mer information om nätverket

13-14 juni 2024 äger nästa nätverksmöte rum i Trondheim. Temat för mötet är: Care and Community in the Arts of Narrative Medicine. 

Sista anmälningsdatum för nätverksmötet i Tronheim är 24 maj : Registreringslänk till nätverksmötet


Mer information om möten och nyhetsbrev

Vill du bli medlem i nätverket? Mejla: Asa [dot] Thormahlen [at] med [dot] lu [dot] se (Asa[dot]Thormahlen[at]med[dot]lu[dot]se)