Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pågående projekt

Medarbetarna vid Birgit Rausing Centrum vid Medicinsk Humaniora är alla involverade i olika utbildnings- samverkans- eller forskningsprojekt. Här har vi listat några av våra pågående projekt.

Miniatyrstad i genomskinlig plastbubbla.Foto.

Temanummer i Socialmedicinsk tidskrift

Tre av centrumets medarbetare, Anna Tunlid, Lars Hagander och Mia-Marie Hammarlin, utgör redaktörsråd för ett kommande temanummer i Socialmedicinsk tidskrift. Temat är: Prevention – konsten att lära av det som inte händer. Ett Call for Papers till temanumret ligger ute just nu: Vi söker manuskript som kan belysa det komplexa fenomenet prevention i ett medicinsk humaniora-perspektiv och som alltså tar sin utgångspunkt i gränslandet mellan medicin, hälsovetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och konstarterna. Abstract (max 300 ord) på svenska, norska eller danska skickas in senast 1 mars 2024 till SMT_temanummer [at] med [dot] lu [dot] se (SMT_temanummer[at]med[dot]lu[dot]se)

Läs hela call for papers till Socialmedicinsk tidskrifts temanummer Prevention – konsten att lära av det som inte händer

Socialmedicinsk tidskrifts webbplats (öppnas i nytt fönster)

Epione*-projektet

Den senaste tidens alltmer frekventa rubriker om arbetssituationen inom hälso- och sjukvården har inte gått oss förbi. Vi vill förstå vårdpersonalens arbetssituation på djupet – nu och på längre sikt.

Hur upplever nyutexaminerad vårdpersonal sin arbetssituation? Hur korrelerar trivseln på jobbet med självomhändertagande, empatitrötthet samt sekundärt trauma? Just nu söker vi dig som precis tagit examen från läkar-, psykolog-, sjuksköterske-, logoped-, fysioterapeut- eller audionomprogrammet. Vi är nyfikna på hur du har det på ditt nya jobb och vill gärna ha kontakt med dig under fyra år framåt. Kontakta gärna ansvarig forskare Elinor Schad, fil dr, leg. psykolog, universitetslektor i pedagogisk psykologi: elinor [dot] schad [at] psy [dot] lu [dot] se (elinor[dot]schad[at]psy[dot]lu[dot]se)

Är du intresserad av att arbeta med oss ​​i Epione-projektet? 

Har du en mastersexamen (eller motsvarande) i psykologi, tidigare erfarenhet av psykologisk forskning (eller ett närbesläktat forskningsområde) och utmärkta kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt? Då kanske det kan vara av intresse för dig att söka till den fyraåriga forskarutbildningen på institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

 Om du är intresserad av att vara med i vårt team, kontakta Elinor Schad för ytterligare information angående ansökningsprocessen. Ansökningar kommer att granskas och utvärderas i flera steg; deadline för den första ansökningsomgången är den 15 januari 2024. Mejla elinor [dot] schad [at] psy [dot] lu [dot] se (elinor[dot]schad[at]psy[dot]lu[dot]se)  och få mer information om ansökningsprocessen och om projektet Epione. 

*Epione: Gudinna för helande och smärtlindring i den grekiska mytologin.

Läs om forskningsprojektet Epione på vår blogg

Shared Reading

Personer sitter med uppslagna anteckningsblock och böcker i knä. Foto.

Högläsning och samtal om litteratur i grupp utan krav på prestation har visat sig vara en uppskattad kulturell aktivitet och ha positiva effekter på vissa patientgruppers mående. Konceptet, som kallas ”Shared Reading”, erbjuds på bibliotek men också i vården. En ny studie visar att en nyckelförklaring till framgångarna är metodens samtalsupplägg. Anna W Gustafsson och Katarina Bernhardsson, båda vid Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora, är medförfattare till en nypublicerad tvärvetenskaplig forskningsstudie.

Artikel om forskningsprojekt och konceptet Shared Reading

Ladda ner forskningsstudien: An Intricate Dance of Intersubjectivity. The Social and Cognitive Benefits of a Digital Shared Reading Group (Nytt fönster, på engelska)

Några ord på vägen: Hälsofrämjande poesi och i hälso- och sjukvården

Grafittivägg med ordet Poetry. Foto.

Har du åkt hiss i ”Blocket” någon gång, alltså i den enorma huskroppen som utgör centrum av Lunds universitetssjukhus? Har du tillbringat tid i vårdcentralers väntrum och avdelningskorridorer? Har du någon gång reflekterat över den konst – eller avsaknad av konst –  som (inte) finns där? Det har Jonatan Wistrand, medarbetare vid Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora och även läkare. Tillsammans med Region Skåne, Lunds kommun, Sjukhuskyrkan och Sjukhusbiblioteket i Lund startade han därför projektet ”Några ord på vägen: hälsofrämjande poesi i hälso- och sjukvården”.

Samverkansprojektet "Några ord på vägen"

Vaccine hesitancy among healthcare students

Inom det stora forsknings- och utbildningsnätverket EUGLOH, European University Alliance for Global Health pågår forskning som kan bidra till att förstå vaccinationsovilja hos personer kommer att arbeta inom vården. Tillsammans med ett antal europeiska forskare, engagerar sig Mia-Marie Hammarlin projektet Vaccine hesitancy among healthcare students in Europe. I mars 2023 genomförs en heldagskonferens i Frankrike. Fullständigt program och anmälan finns i PDF-dokumentet nedan.

Webbplats för European University Alliance for Global Health (på engelska, öppnas i nytt fönster)

Existentiell resiliens, estetik och mellanmänsklighet

Bokstavsplattor som bildar ordet resilience. Foto.

De vars yrkesutövning bygger på mellanmänskliga relationer och ansvar för andra människor drabbas ofta av arbetsrelaterad stress. Vad händer med dessa människor – och de samhällsstrukturer de arbetar i – när de upplever känslor av meningslöshet? Vilka åtgärder kan man vidta för att stärka individernas existentiella ”immunförsvar”? Och hur kan sådana åtgärder ta avstamp i upplevelser av och inlevelser i konstarterna och naturen?

Dessa – och fler – frågor hoppas 14 parter inom och utanför universitetet kunna svara på inom ramen för ett flerårigt samverkansprojekt. 

Samverkansinitiativets webbsida på Lunds universitets webbplats

Artikel på Lunds universitets webbplats: Den inre resan mot en hållbar framtid

Läs om om det tematiska samverkansinitiativet på vår blogg

A bibliometric analysis of how an interdisciplinary research field develops with respect to form and content

En konsekvens av arbetet med vår omvärldsanalys är att vi vill beforska vårt tillvägagångssätt. Tillsammans med resurser från universitetsbiblioteket arbetar Anna Tunlid med projektet: A bibliometric analysis of how an interdisciplinary research field develops with respect to form and content – the example of Medical humanities.

Kontakt

Åsa Thormählen
Koordinator
asa [dot] thormahlen [at] med [dot] lu [dot] se